เริ่มต้นการใช้งาน Windows Server 2012 R2

เริ่มต้นการใช้งานWindows

เริ่มต้นการใช้งานWindows เราจะเริ่มเรียนรู้จักหน้าจอและส่วนการทำงานต่างๆ บน Windows Server 2012 R2 การสลับเลือกไปใช้อินเทอร์เฟซในโหมดต่างๆ และการกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะมีผลต่อการไปกำหนดค่าการทำงานอื่นๆ ต่อไป

อินเทอร์เฟซสไตล์ Metro

Metro เป็นรหัสพัฒนา User Interface ของ Windows 8 และ Windows Server platform ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้กับ Desktop Apps หมายถึง แอพเดิมๆ ที่มีใช้กันอยู่ทุกวันนี้ และแอพแบบใหม่ Metro Style Apps เพื่อใช้ในโหมดแท็บเล็ต (Tablet), จอสัมผัส (Touch screen) และรวมไปถึง ARM (Advanced RISC Machine) ซึ่งเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ชนิดหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมแบบ RISC ถูกออกแบบให้นำไปใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์บนอุปกรณ์หลายชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ, ออร์แกไนเซอร์, โมเด็ม, กล้องถ่ายรูป และเครื่อง Workstation ระดับสูง

Metro Style จะมาพร้อมกับ API ตัวใหม่ที่เรียกว่า WinRT (Windows Runtiome) ซึ่งถือเป็น API ชุดใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Win32 และ .NET เลย ภาษาที่ใช้พัฒนา Metro Apps มีให้เลือก 3 แบบด้วยกันคือ

  1. HTML + JavaScript รันผ่านเอนจิน (Engine) จาวาสคริปต์ของ Internet Explorer (IE)
  2. XAML + C/C++ รับแบบ Native
  3. XAML + C#/VB รันผ่าน CLR ของ .NET

Windows Server 2012 R2 ได้แยกส่วนของ Start ที่อยู่รวมกับ Desktop ออกมาเป็นแอพพลิเคชันอีกตัวหนึ่ง มีหน้าที่เชื่อมต่อกับส่วนต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และแอพพลิเคชันอื่นๆ กลายเป็น Start Screen ในรูปแบบของ Metro Style (ยกเลิกการใช้ Start Menu ที่เคยใช้กันมานานร่วม 18 ปีตั้งแต่ Windows 95)

เริ่มต้นด้วย Start Screen

หลังจากที่เราได้ล็อกออนเข้า Windows Server แล้วให้กดคีย์ Windows ก็จะแสดงหน้า Start screen เป็นหน้าหลักในการใช้งาน Windows Server 2012 R2 ซึ่งแสดงแอพต่างๆ ในรูปแบบของกรอบสี่เหลี่ยม เรียกว่า ไทล์ (Tiles)

Tile (ไทล์) คือกรอบสี่เหลี่ยมแต่ละอันที่ใช้แสดงแอพ (Application) เปรียบได้กับไอคอนแบบเดิม ไทล์จะแสดงสัญลักษณ์ของแอพ สามารถคลิกเรียกใช้งานได้ และไทล์ของแอพยังสามารถบอกข้อมูล สถานะของตัวมันเองได้อีกด้วย เช่น ไทล์ของแอพ Weather ที่สามารถแสดงสภาพภูมิอากาศในเวลานั้น โดยที่ไทล์นั้นต้องติดตั้งจาก Windows store ก็จะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ เช่น Weather แต่ถ้าไทล์ตัวนั้นไม่ได้ติดตั้งจาก Windows store ก็ไม่มีการอัพเดตข้อมูลใดๆ เริ่มต้นการใช้งานWindows

ในไทล์แต่ละอันจะมีออพชันให้เลือกใช้งานได้อีก ด้วยการคลิกขวาตรงไทล์ที่ต้องการ จะแสดงออพชันด้านล่างมาให้เลือกใช้งาน (คล้ายการคลิกขวาที่ไอคอนนั้นๆ)