การเขียนโปรแกรมคือการจัดการข้อมูล

การเขียนโปรแกรม ซึ่งแรกเลยที่กล่าวมันก็จะมีตัวเลขจำนวนเ… Continue reading การเขียนโปรแกรมคือการจัดการข้อมูล

อินโดแพทย์เสีย100คนแม้ได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้ว

อินโดนีเซียได้มีการรายงานว่าภายใต้สถานการณ์การระบาดของโ… Continue reading อินโดแพทย์เสีย100คนแม้ได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้ว