ตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการควบคุมโรงงาน 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การเลือกกลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลาถือเ… Continue reading ตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการควบคุมโรงงาน