การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์การส่งจดหมายหรื… Continue reading การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสาร 

Dark mode ประหยัดพลังงานจริงหรือไม่?

Darkmodeประหยัดพลังงาน ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือที่วางตล… Continue reading Dark mode ประหยัดพลังงานจริงหรือไม่?