รัฐบาลประกาศขอยกเลิกหมอพร้อมออกไปก่อน

เรื่องการเมืองจากเรื่องวัคซีนลุกลามอย่างแน่นอนเพราะว่าบ… Continue reading รัฐบาลประกาศขอยกเลิกหมอพร้อมออกไปก่อน