ภูเขาไฟโอลิมปัสสิ่งมหัศจรรย์ของดาวอังคาร

สำหรับวิทยาศาสตร์แล้วมันได้แสดงให้เรานั้น  ได้เห็นถึงอะ… Continue reading ภูเขาไฟโอลิมปัสสิ่งมหัศจรรย์ของดาวอังคาร

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน  ต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยน… Continue reading การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน