คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

active partition

ส่วนของฮาร์ดดิสก์ที่เก็บระบบปฏิบัติการ และจะดึงเข้าไปไว้ในหน่วยความจำ เพื่อเริ่มทำงานตอนเปิดเครื่อง คุณสามารถจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ 2 ตัวไว้บนฮาร์ดดิสก์เดียวกันได้ แต่ต้องแยกพื้นที่หรือแบ่งพาร์ติชั่นกัน และมีพาร์ติชั่นที่ทำงานอยู่ได้เพียงพาร์ติชั่นเดียว การเปลี่ยนพาร์ติชั่นระหว่างดอสกับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ทำได้โดยใช้คำสั่ง FDISK ของดอส

 

Active Server Page

ใช้คำย่อว่า ASP, เว็บเพจที่บรรจุโค้ดโปรแกรมซึ่งเขียนด้วย VBScript หรือ JScript พัฒนาโดยไมโครซอฟท์, เป็นสคริปต์ที่ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์, APS นั้นมีหัวใจอยู่ที่ออบเจ็กต์หรือคอมโพเนนต์ ซึ่งมีทั้งออบเจ็กต์มาตรฐานของ IIS (Internet Information Server) และคอมโพเนนต์ของ Windows Server

 

active window

ช่องหน้าต่างใช้งาน, ในระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่แสดงช่องหน้าต่างบนจอภาพได้หลายๆ ช่องพร้อมกัน ช่องหน้าต่างบนจอภาพที่ใช้งานอยู่ขณะนั้นคือ ช่องหน้าต่างที่มีเคอร์เซอร์อยู่และแถบบอกชื่อช่องหน้าต่างจะมีสีต่างไปจากช่องหน้าต่างที่ไม่ได้ใช้งาน หรือมีกรอบสว่างกว่าช่องอื่น ช่องหน้าต่างที่ใช้งานและติดต่อกับผู้ใช้งานโดยได้รับอินพุต เช่น แป้นพิมพ์หรือเมาส์จากผู้ใช้มีได้ครั้งละช่องเดียว แม้ว่าจะมีช่องหน้าต่างหลายๆ ช่องบนจอภาพก็ตาม

 

Application

ระบบงาน, โปรแกรมซึ่งทำหน้าที่ช่วยผู้ใช้งานเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

คำที่มักนำมาประกอบกับคำว่า Program เป็นคำใหม่ คือ Application Program หรือนิยมเรียกว่า โปรแกรมประยุกต์ หรือเป็นอีกชื่อหนึ่งของโปรแกรมที่มักจะออกแบบเฉพาะงาน ได้แก่ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ สเปรดชีต ฐานข้อมูล

คำว่า ระบบงาน หมายถึง สิ่งที่ทำให้งานเสร็จหรือเป็นไปตามเป้าหมายขณะที่บางคนรู้สึกกับคำว่าโปรแกรมเหมือนกับงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ โดยทั่วไปโปรแกรมระบบงานจะแตกต่างจากซอฟต์แวร์ระบบ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ โปรแกรมเอื้อประโยชน์ต่อระบบ เช่น โปรแกรมที่ทำหน้าที่เก็บสำรองข้อมูล หรือโปรแกรมที่นำแฟ้มที่ลบไปแล้วกลับมาใช้งาน และภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อสร้างระบบงานใหม่

 

API

ย่อมาจาก Application Program Interface, เป็นข้อกำหนดที่ให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่น หรือเชื่อมการทำงานเข้ากับระบบปฏิบัติการ หรือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดูง่ายกว่าความเป็นจริง API จะกำหนดวิธีการทำงานมาตรฐานของโปรแกรมกับเมนูแบบดึงลง กรอบแสดงการโต้ตอบและช่องหน้าต่าง ตัวอย่างการใช้ API ได้แก่ ไมโครซอฟต์วินโดวส์ โอเอส/ทู และแมคอินทอช