ควบคุมประชาชนด้วยเทคโนโลยี 

ควบคุมด้วยเทคโนโลยี  ประเทศจีนเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่… Continue reading ควบคุมประชาชนด้วยเทคโนโลยี