การย้ายจาก SoCs ไปเป็น Chiplets สามารถช่วยขยายกฎของ Moore ได้

เนื่องจากกฎของมัวร์กำลังมาถึงขีดจำกัดอีกครั้ง เทคโนโลยี… Continue reading การย้ายจาก SoCs ไปเป็น Chiplets สามารถช่วยขยายกฎของ Moore ได้