สังคมไร้เงินสด การชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

         เชื่อว่าหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าโทรศัพท์มือถือสม… Continue reading สังคมไร้เงินสด การชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ