การเรียน​ผ่าน​แท็บเล็ต

เรียน​ผ่าน​แท็บเล็ต

     เรียน​ผ่าน​แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์​มีความจำเป็น​อย่าง​มากในปัจจุ​บัน  ​ที่เด็กนักเรียน​ต้องศึกษา​เรียนรู้​ข้อมูล​และโปรแกรม​ต่างๆเพื่อ​นำไปใช้​งานทั้งการเรียน​และการทำงาน​แต่ด้วยคอมพิวเตอร์​มีขนาดใหญ่​และพกพา​ไม่สะดวก​ต่อการที่จะนำไปโรงเรียน​ด้วยจึงมีเทคโนโลยี​ที่​ทันสมัย​เข้ามา  คือแท็บเล็ต​โดยในช่วงหนึ่ง​รัฐ​จะมีการแจกแท็บเล็ต​ให้​แก่​นักเรียน​ชั้นประถม​ศึกษา​ปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่1 และมหาวิทยาลัย​ชั้นปีที่1

เพื่อการศึกษา​ในการข้นหาข้อมูล​และการเรียนรู้​ผ่านแท็บเล็ต​โดยทุกคนในชั้นเรียน​ทั้ง 3ชั้น ที่ได้รับแท็บเล็ต​จะต้องใช้งานและดูแลแท็บเล็ต​ที่รับไปจนเรีนนจบการศึกษา ​ซึ่งเป็นนโยบาย​ของรัฐเพื่อให้​เด็ก​ยุคใหม่​ก้าวไปทันเทคโนโลยี

       เมื่อเปรียบเทียบ​ดูการเรียนรู้​วิชา​จากการนั่งเรียน​ โดย​การใช้หนังสือ​เรียน​แต่ไม่นำเทคโนโลยี​เข้ามาเสริม​เด็กในชั้นเรียนทำให้​เด็กอาจจะ​เสียโอกาส​ใน​การเรียนรู้ ​ข้อมูล​ที่สามารถ​ค้นหา​ได้จากแท็บเล็ต​เพราะปัจจุบัน​ทุกโรงเรียน​จะติดตั้ง​ระบบอินเตอร์​เน็ต​ทุกโรงเรียน ​เมื่อครู​สอนให้เด็ก​เรียน​วิธีการ​ค้นหาข้อมูล​ต่างๆและสื่อการเรียนรู้​ที่จำเป็น​ต่อการเรียน การได้ด้วยตนเองจะทำให้เด็ก​ที่มีความสามารถ​ในด้านนี้สามารถ​แสดง​ศักยภาพ​ออกมาได้เต็มที่ ในช่วงแรกอาจจะ​ต้องใช้เวลา​ใน​การสอน ให้​เด็กเรียนรู้​การค้นหาศึก​ษา​ข้อมูล​และ​การเรียน​รู้​การทำงาน​ของระบบ​แท็บเล็ต  ​

แต่ครู​ต้องดูแลอย่าง​ใกล้​ชิดเด็กบางคนอาจจะ​ยังแยก​ไม่ออกระหว่าง​การเรียนรู้​กับการเล่นเพราะ​เทคโนโลยี ​มีทั้งประโยชน์​และโทษด้วยความที่ยังเป็นเด็กครูต้องฝึกสอนอีกทั้งการดูแลรักษา​แท็บเล็ต ​ที่แจกให้ใช้สำหรับ​การค้นหาข้อมูล​การเรียนรู้​ให้คงอยู่​ในสภาพ​เดิม​

       ราคา​ของคอมพิวเตอร์​กับแท็บเล็ต ​อาจจะ​ไม่​แตกต่าง​กัน​มาก​ครู​ผู้สอนและผู้ปกครอง​ต้องดูและศึกษา​การ​ใช้งานและสภาพ​แวดล้อม​สถานที่ที่จะนำไปใช้​งาน​ว่าควรใช้คอมพิวเตอร์​หรือ​แท็บเล็ต​ในการนำมาสอนต้นหาข้อมูล​และเรียนรู้​แต่​การเรียนรู้​ผ่านแท็บเล็ต​ จะสะดวก​ในการใช้งาน​ครู​สามารถ​ใช้สอนในห้องเรียน​หรือ​นอกสถานที่​ได้​เมื่อเปรียบเทียบ​กับ​คอมพิวเตอร์ 

​อาจจะ​ใช้​ได้แค่ในห้องและไม่สะดวก​ต่อ การพกพา​สำหรับ​เด็ก ​เมื่อมีสื่อการเรียนการสอน​ผ่านแท็บเล็ต​ในชั่วโมง​การสอนวิชาคอมพิวเตอร์​ก็จะทำให้เด็ก​ได้ศึกษา​ค้นคว้า​ข้อมูล​ต่าง​ๆและเรียนรู้​โปรแกรม​ต่างๆในแท็บเล็ต​ได้​ไม่ว่าจะเป็น​สื่อการสอน หรือ​ต้องการศึกษา​หาความรู้​เด็ก​ ที่มีศักย​ภาพ​ในการเรียน​รู้​และชอบในการศึกษา​เทคโนโลยี​ก็จะได้แสดง​​สามารถเรียนรู้​การใช้งานของเทคโนยีได้เร็ว  และ​มี​ประสิทธิภาพ​บางครั้ง​การ​เรียนรู้​จาก​แท็บเล็ต​อาจทำให้​เด็ก​รู้จักสิ่ง​ที่​ชอบ​และสร้างสรรค์​ผลงาน​ที่ดีขึ้น มาได้สามารถ​สร้าง​ชื่อเสียง​ให้​ตนเองและสถาบัน​ได้จากการเรียนรู้​ผ่านเทคโนโลยี​ที่​เรียก​ว่าแท็บเล็ต​ได้​

    

ขอบคุณเรื่องราวโดย  เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ 100