ควบคุมประชาชนด้วยเทคโนโลยี 

ควบคุมด้วยเทคโนโลยี 

ควบคุมด้วยเทคโนโลยี  ประเทศจีนเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่และมีประชากรอยู่ค่อนข้างเยอะ ในส่วนเหล่านี้เองจะมีความลำบากในการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆหรือการควบคุมการเป็นอยู่ของประชาชน จำนวนที่มากกว่านี้เป็นส่วนที่ ควบคุมค่อนข้างลำบากจึงทำให้ประเทศจีนมีรูปแบบการควบคุมประชาชนค่อนข้างแตกต่างจากประเทศอื่น

ก่อนหน้านี้มีการควบคุมโดยใช้ระบบนี้เข้ามาควบคุมในส่วนของการเป็นอยู่ของผู้คน แต่ในยุคปัจจุบันผู้คนก็มีความยอมรับในส่วนของการเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของประชากรในประเทศจีนมีการเติบโตอยู่เสมอ

นี่สิทำให้รัฐบาลของประเทศจึงมีความจำเป็นจะต้องนำในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาควบคุมการเป็นอยู่ของผู้คน ในการติดกล้องวงจรปิดในทุกๆส่วนในประเทศจีนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะในการดูแลความเป็นอยู่รวมถึงความปลอดภัยของผู้คน รวมทั้งยังสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

คอมพิวเตอร์ถูกเข้ามาเป็นส่วนในการควบคุมการรักษากฎหมายของผู้คนในประเทศจีน ผู้คนในประเทศจีนไม่สามารถทำผิดกฎหมายได้เพราะในแต่ละพื้นที่มีกล้องวงจรปิดในการควบคุมดูแล หากมองกล้องวงจรปิด อาจจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาที่ใช้ในการบันทึกภาพ

นี่คือรูปแบบของการใช้กล้องวงจรปิดทั่วไปในการติดตั้งในสถานที่ต่างๆที่ต้องการ เพื่อบันทึกภาพเป็นหลักฐานว่าในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในสถานที่นั้น แต่ละประเทศจึงมีความแตกต่างออกไป

เพราะว่าในประเทศจีนมี Server ที่มารองรับในส่วนของกล้องวงจรปิด หากมีการกระทำผิดกฎหมายยกตัวอย่างเช่นการห้ามทิ้งขยะหรือการห้ามถ่มน้ำลายลงไปในสถานที่สาธารณะ หากมีการตรวจจากของกล้องแล้วก็จะสามารถตรวจสอบใบหน้าได้ว่าบุคคลเหล่านั้นมีชื่อที่อยู่ และอายุ ในส่วนเหล่านี้เป็นส่วนที่ติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ของประเทศจีนชื่อรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาลของประชากรในประเทศ เพื่อในการตรวจสอบว่าคนที่กระทำความผิดจะถูกหักคะแนน

แล้วถ้าในส่วนของคะแนนเหล่านี้มีการติดลบค่อนข้างเยอะหรือมีคะแนนที่น้อย รัฐบาลจีนจะกำหนดว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศ หรือเดินทางไปในสถานที่ต่างๆได้ และอีกทั้งยังไม่สามารถใช้ธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ซึ่งในส่วนนี้เป็นสิ่งที่ลำบากมาก หากไม่สามารถใช้ธุรกรรมการเงินออนไลน์ได้ ในประเทศจีนเป็นประเทศที่ใช้เงินสดน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของทำธุรกรรมออนไลน์

นี่จึงเป็นรูปแบบในประเทศจีนที่ใช้เข้ามาควบคุมการใช้ชีวิตของผู้คน เนื่องจากประชากรที่ค่อนข้างเยอะการควบคุมจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก หากใช้ในการเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการตรวจสอบ จะทำให้ใช้บุคลากรในรัฐน้อยลงโดยอาศัยการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา อย่างไรก็ตามประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะ บริษัทขนาดใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีถูกจัดตั้งในประเทศจีนและมีการแข่งขันในทุกๆประเทศ จึงทำให้ประเทศจีนไม่น่าแปลกใจว่าจะนำเที่ยวนี้เข้ามาร่วมในการสร้างกฎระเบียบเพื่อใช้ควบคุมประชาชนภายในประเทศ 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ae sexy