แบ็คอัพไฟล์ข้อมูลแบบอัตโนมือ

 

แบ็คอัพไฟล์ข้อมูล ด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่คุณควรทำอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะเสียเวลาไปบ้างกับการแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลด้วยวิธี Copy & Paste แต่การแยกเก็บไฟล์ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ และลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะช่วยให้การแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับข้อแนะนำในการแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

  •  สร้างโฟลเดอร์เก็บข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ เพื่อแยกไฟล์ข้อมูลให้เป็นสัดส่วนบนพาร์ทิชั่น หรือไดรฟ์ D ยกตัวอย่างเช่น My Desktop, My Documents, My Downloads, My Pictures, My Video, My Music, My Learning และอื่นๆ เป็นต้น
  • ย้ายไฟล์ข้อมูลในโปรไฟล์ (Profile) หรือส่วนอื่นๆ ของคุณ ซึ่งในโปรไฟล์ก็จะมีโฟลเดอร์สำคัญประกอบไปด้วย Desktop, Download, My Documents และ Favorites จากพาร์ทิชั่นหรือไดรฟ์ C ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นบนไดรฟ์ D ตามหมวดหมู่ของไฟล์ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น ในโฟลเดอร์ หรือหน้า Desktop ให้ย้ายไฟล์ข้อมูลในโฟลเดอร์นี้ ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ My Desktop บนไดรฟ์ D เป็นต้น
  • อย่างไรก็ตามในขั้นตอนข้างต้น ถ้าหากคุณไม่ต้องการย้ายไฟล์ข้อมูลบนโฟลเดอร์เหล่านี้บ่อยๆ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเก็บไฟล์ข้อมูล (Location) ของโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์บนไดร์ฟ D ได้ โดยเปิดโปรไฟล์ขึ้นมา ซึ่งโปรไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่ C:\Users\ตามด้วยชื่อโปรไฟล์ของคุณ ในโฟลเดอร์โปรไฟล์ของคุณก็จะปรากฏโฟลเดอร์ต่างๆ ข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น คุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเก็บไฟล์ข้อมูลของโฟลเดอร์ Desktop ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Desktop และคลิกเลือกเมนู Properties ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Desktop Properties ให้คลิกแท็บ Location จากนั้นคลิกปุ่ม Move และเลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์ข้อมูลบนไดรฟ์ D เมื่อกำหนดโฟลเดอร์เก็บไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Apply และ OK ตามลำดับ เพียงเท่านี้ไฟล์ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในหน้า Desktop ก็จะถูกย้ายไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์บนไดรฟ์ D ตามที่เราต้องการ
  • แบ็คอัพไฟล์ข้อมูล จากโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ในไดรฟ์ D ไปยังฮาร์ดดิสก์แบบพกพา หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการ เก็บรักษาง่าย และนำมาใช้ได้สะดวก หรือสามารถนำมาใช้ได้ทันทีที่เกิดปัญหากลับฮาร์ดดิสก์ลูกเก่า และเพื่อให้ไฟล์ข้อมูลมมีความปลอดภัยมากที่สุด แนะนำให้คุณแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสก์ หรืออุปกรณ์ที่คุณต้องการ หลายๆ อัน เพื่อเป็น Spare ไว้ใช้อีกชั้นหนึ่ง