YouTube บล็อกสื่อ ที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลรัสเซียไม่ให้เข้าถึงข้อมูล 

         อย่างที่เรารู้กันดีว่านับตั้งแต่มีการเกิดสงครา… Continue reading YouTube บล็อกสื่อ ที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลรัสเซียไม่ให้เข้าถึงข้อมูล 

เครื่องกำเนิดไอน้ำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ที่โลกของเราเต็มไปด้วยเทคโนโลยีรูปแ… Continue reading เครื่องกำเนิดไอน้ำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

Morris Worm เต็มไปด้วยเทคโนโลยี

Morris Worm เต็มไปด้วยเทคโนโลยี โลกของเราในยุคปัจจุบันน… Continue reading Morris Worm เต็มไปด้วยเทคโนโลยี

การนำ AI เอามาไว้ในอุตสาหกรรม แย่งงานคน

การนำ AI เอามาไว้ในอุตสาหกรรม เรื่องราวของเทคโนโลยีมีคว… Continue reading การนำ AI เอามาไว้ในอุตสาหกรรม แย่งงานคน

Stehr SKF 950 ยุคปัจจุบันนี้เป็นโลกแห่งเทคโนโลยี

Stehr SKF 950 โลกของเรานั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากมายแค่ไหน  … Continue reading Stehr SKF 950 ยุคปัจจุบันนี้เป็นโลกแห่งเทคโนโลยี

โดรนแท็กซี่ในประเทศญี่ปุ่น

โดรนแท็กซี่ในประเทศญี่ปุ่น โลกของเราใบนี้นั้นยังมีอะไรอ… Continue reading โดรนแท็กซี่ในประเทศญี่ปุ่น