เดือน: ธันวาคม 2019

สาระน่ารู้

Serial ATA (SATA) เป็นอินเทอร์เฟซแบบอนุกรมที่รองรับความเร็วในการโอนย้ายข้อมูลได้ตั้งแต่ 150 MB/s ส่วน Serial Attached SCSI (SAS) เป็นการพัฒนาต่อยอดจากมาตรฐานอินเทอร์เฟซ SCSI เดิมทีเป็นสายสัญญาณแบบขนานมาเป็นสายสัญญาณแบบอนุกรมที่เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับดิสก์โดยตรง SAS สามารถเชื่อมต่อดิสก์ได้พร้อมกันถึง 128 ตัว ที่มีขนาดแตกต่างกัน และรองรับการโอนย้ายข้อมูลสูงสุดถึง 3.0 Gb/s นอกจากนั้นยังทำงานแบบ Hot – plugged ได้

อินเทอร์เฟซแบบอนุกรมนั้นได้เปรียบกว่ามาตรฐานเดิมที่เป็นแบบขนาน เพราะสายสัญญาณจะกะทัดรัดกว่าจึงทำให้ติดตั้งดิสก์ต่างๆ ในเครื่องได้ง่ายและยังมีประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าด้วย

นอกจากนั้นดิสก์แบบ SAS และ SATA ยังนำมาใช้งานร่วมกันได้ ในขณะที่อินเทอร์เฟซเดิมที่เป็น SCSI และ ATA ทำไม่ได้ เช่น เราอาจใช้ดิสก์ SAS มาใช้เก็บข้อมูลหลัก และใช้ดิสก์ SATA ซึ่งมีราคาถูกกว่าเก็บข้อมูลเก่าที่ไม่ค่อยได้ใช้

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สร้าง Disk Arrays โดยนำฮาร์ดดิสก์ (Physical Drive) หลายตัวมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และทำให้มองเห็นลอจิคอลไดรฟ์ (Logical Drive) เสมือนดังเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวเดียวที่มีความจุเพิ่มขึ้น

 

ประโยชน์ของ RAID

ความน่าเชื่อถือ (Reliability) RAID จะมีระบบ Fault Tolerance / Data Redundancy เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้ข้อมูล ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญของหน่วยงานจะไม่สูญหายไป (เนื่องจาก RAID มีระบบ Hot Swap) สมมติว่าเกิดมีฮาร์ดดิสก์ตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มเสียขึ้นมา เราสามารถจะถอดฮาร์ดดิสก์ตัวเสียนั้นออก แล้วเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่เข้าไปโดยไม่ต้อง Shutdown ระบบ ไม่มีผลกระทบต่อยูสเซอร์ และที่สำคัญข้อมูลไม่สูญหายอีกด้วย

ประสิทธิภาพ (Performance) RAID ทำให้อัตราการทรานส์เฟอร์ข้อมูล (Data transfer rate) สูงกว่าการทรานส์เฟอร์ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ตัวเดียว เนื่องจากมีฮาร์ดดิสก์หลายตัวช่วยกันจึงลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล

ความจุ (RAID Capacity) RAID สามารถจะเพิ่มความจุของระบบจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่จำกัด เช่น RAID 0 สามารถเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์มากเท่าที่ต้องการได้ โดยจะมองเห็นเป็นไดรฟ์ตัวเดียวถึงแม้ความจุจะเพิ่มขึ้นหลายกิกะไบต์

Data BackUp RAID มีระบบแบ็กอัพข้อมูล เช่น RAID 1 (Mirror) จะเขียนข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์ด้วยการ Synchronize ระหว่างฮาร์ดดิสก์ทั้ง 2 ตัว (ข้อมูลจะถูกเขียนลงบนฮาร์ดดิสก์แต่ละตัวพร้อมๆ กัน) กรณีที่ฮาร์ดดิสก์ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ฮาร์ดดิสก์อีกตัวก็จะทำงานแทนทันที

 

ขอขอบคุณทุกบทความที่เว็บ แทงบอลออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 100 นำมาเสนอ

การหาความรู้เกี่ยวกับWindows Server

– Roaming User Profiles

เป็นสำเนาของ Local Profile ที่คัดลอกมาเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ และจะเปิดแชร์ไว้ โปรไฟล์นี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ใดในเครือข่ายก็ได้ที่ยูสเซอร์ล็อกออนเข้าไปใช้งาน

หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงาน เซิร์ฟเวอร์จะคัดลอกโปรไฟล์นี้ไปเก็บเมื่อยูสเซอร์ล็อกออฟ ดังนั้นยูสเซอร์จึงไม่จำเป็นต้องสร้างโปรไฟล์ไว้บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เข้าไปใช้งาน เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ยูสเซอร์ไม่มีคอมพิวเตอร์ประจำตัวแต่ต้องใช้เครื่องร่วมกันหลายคน

– Mandatory User Profiles

เป็นโปรไฟล์ที่ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ ซึ่งยูสเซอร์ไม่สามารถจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ จะใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ก เป็นการควบคุมยูสเซอร์ไม่ให้ทำการใดๆ ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบ เช่น แอบเล่นเฟสบุ๊กและทวิตเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการเปิดพอร์ตให้แฮ็กเกอร์ลอบเข้ามาได้

กำหนดค่าการจัดเก็บยูสเซอร์โปรไฟล์

การจัดเก็บยูสเซอร์โปรไฟล์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ หรือ Roaming User Profiles แบ่งขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สร้างโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อเก็บโปรไฟล์

ซึ่งระบบจะสร้างโฟลเดอร์ย่อยสำหรับจัดเก็บโปรไฟล์ของแต่ละยูสเซอร์อยู่ภายใต้โฟลเดอร์นี้อัตโนมัติ ในตัวอย่างคือ โฟลเดอร์ Profiles จากนั้นให้เปิดแชร์โฟลเดอร์ที่ใช้จัดเก็บโปรไฟล์สำหรับ Everyone และกำหนดสิทธิ์เป็น Read / Write

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่ายูสเซอร์แอคเคานต์ให้คัดลอกโปรไฟล์มาจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์

โดยต้องระบุพาธที่สร้างไว้สำหรับจัดเก็บโปรไฟล์ของยูสเซอร์คนนี้ โดยใช้เครื่องมือ Active Directory Users and Computers ไปที่คอนเทนเนอร์ Users และกำหนดค่าตามขั้นตอนดังนี้

2.1 คลิกขวาตรงยูสเซอร์แอคเคานต์ที่ต้องการจัดเก็บโปรไฟล์และเลือก Properties

2.2 ที่หน้าต่าง Properties ให้คลิกแท็บ Profile ที่ช่อง Profile Path และใส่พาธของโฟลเดอร์ที่จะให้จัดเก็บโปรไฟล์

ก็คือ โฟลเดอร์ที่เปิดแชร์ในขั้นตอนที่ 1 ตามด้วยชื่อยูสเซอร์ \\NetworkShare\Profiles\%username% (จะใส่ %username% แทนชื่อยูสเซอร์ก็ได้) จากนั้นคลิกปุ่ม OK (ตำแหน่งพาธสามารถใช้บนเซิร์ฟเวอร์ใดก็ได้ หากไม่มีโดเมนคอนโทรลเลอร์ ที่สำคัญคือ เซิร์ฟเวอร์ต้องมีพื้นที่ว่างจำนวนมากพอรองรับการจัดเก็บโปรไฟล์ของพนักงานหรือยูสเซอร์ในองค์กร)

Forwarder และ Root hint

กรณีที่ไคลเอนต์ต้องการทราบไอพีแอดเดรสของ www.bandhit.com ก็จะส่งการร้องขอผ่านกระบวนการ Resolver ไปยัง DNS Server บนโดเมนของตน (เป็นการร้องขอแบบ Recursive) แต่เครื่อง DNS Server ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ จึงส่งการร้องขอไปยัง Root Name Server (เป็นการร้องขอแบบ Iterative) ซึ่งเป็นเครื่อง Name Server ระดับบนสุดของอินเทอร์เน็ต กว่าจะได้คำตอบก็ใช้เวลานาน

เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยกำหนด DNS Forwarder ส่งการร้องขอ (Iterative Query) ไปยัง DNS Server ภายนอก คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เราใช้บริการอยู่ให้ค้นหาแทน เมื่อได้คำตอบแล้วจะเก้บข้อมูลไว้ในแคช และส่งคำตอบกลับไปให้ไคลเอนต์ ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่า

ระบบ DNS จะมี Name Server ที่มีอำนาจดูแลโดเมนนั้นอยู่ (Authoritative Name Server) และจัดการกับโดเมนนั้นได้อย่างเต็มที่ แต่ไม่มีความสามารถในการทำ Forwarder คำร้องขอบริการแมปชื่อโดเมนไปยัง Name Server เครื่องอื่นได้ จึงต้องมีการกำหนด Name Server ให้ทำหน้าที่เป็น Forwarder ขึ้น ซึ่งเครื่องที่เป็น Forwarder จะอยู่ในระดับสูงกว่า Name Server ปัจจุบัน

การทำงานเริ่มจากกรณีที่เครื่อง Name Server ภายในโดเมน ไม่สามารถค้นหาหรือแมปชื่อโฮสต์ต่างโดเมนได้ ก็จะส่งการร้องขอบริการไปยังเครื่องที่เป็น Forwarder เพื่อให้จัดการส่งคำตอบสุดท้ายกลับมา (ไม่ว่าจะแมปชื่อโฮสต์ได้หรือไม่ก็ตาม)

การทำงานของ Forwarder และ Root Hints กล่าวคือ

เมื่อไคลเอนต์ส่งคำร้องขอเพื่อแมปชื่อโดเมน bandhit.com มายัง Name Server บนระบบ (การทำ Recursive) และไม่สามารถค้นหาชื่อโดเมนนั้นได้ ก็จะส่งคำร้องขอนั้นไปยัง Forwarder เพื่อให้ทำ iterative query ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยัง Root Domain Name Server ซึ่งจะบรรจุรายชื่อ Root Name Server บนอินเทอร์เน็ตเอาไว้เรียกว่า “Root Hints” (Windows Server 2012 R2 ได้บรรจุรายชื่อและไอพีแอดเดรสของ Root Domain Name Server เอาไว้ในแท็บ Root Hints ซึ่งมีอยู่ 13 ตัวด้วยกัน)

กำหนด DNS Forwarder

Forwarder เป็นเสมือนการแบ่งเขตระหว่าง DNS Server ภายในองค์กรกับ DNS Server ภายนอกที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันอันตรายจากผู้บุกรุก เนื่องจาก DNS Server ภายในองค์กรเป็น Authoritative Name Server ที่มีอำนาจจัดการได้แต่ภายในโดเมนของตนเอง และจะเก็บเฉพาะเรคอร์ดที่รู้จักภานในโซนของโดเมน  หรือที่มีอยู่บนฐานข้อมูล DNS บนเครื่องเท่านั้น

เวลาที่ไคลเอนต์สอบถามการแมปชื่อโฮสต์ต่างโดเมนหรือบนอินเทอร์เน็ต เครื่อง DNS Server ภายในองค์กรจะส่งต่อการร้องขอนั้นไปยัง DNS Server ภายนอกที่เป็น Forwarder เพื่อทำ Iterative query ในการค้นหาต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนในการกำหนด Forwarder ดังนี้