การหาความรู้เกี่ยวกับWindows Server

ความรู้เกี่ยวกับWindowsServer

– Roaming User Profiles

ความรู้เกี่ยวกับWindowsServer เป็นสำเนาของ Local Profile ที่คัดลอกมาเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ และจะเปิดแชร์ไว้ โปรไฟล์นี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ใดในเครือข่ายก็ได้ที่ยูสเซอร์ล็อกออนเข้าไปใช้งาน

หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงาน เซิร์ฟเวอร์จะคัดลอกโปรไฟล์นี้ไปเก็บเมื่อยูสเซอร์ล็อกออฟ ดังนั้นยูสเซอร์จึงไม่จำเป็นต้องสร้างโปรไฟล์ไว้บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เข้าไปใช้งาน เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ยูสเซอร์ไม่มีคอมพิวเตอร์ประจำตัวแต่ต้องใช้เครื่องร่วมกันหลายคน

– Mandatory User Profiles

เป็นโปรไฟล์ที่ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ ซึ่งยูสเซอร์ไม่สามารถจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ จะใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ก เป็นการควบคุมยูสเซอร์ไม่ให้ทำการใดๆ ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบ เช่น แอบเล่นเฟสบุ๊กและทวิตเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการเปิดพอร์ตให้แฮ็กเกอร์ลอบเข้ามาได้

กำหนดค่าการจัดเก็บยูสเซอร์โปรไฟล์

การจัดเก็บยูสเซอร์โปรไฟล์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ หรือ Roaming User Profiles แบ่งขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สร้างโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อเก็บโปรไฟล์

ซึ่งระบบจะสร้างโฟลเดอร์ย่อยสำหรับจัดเก็บโปรไฟล์ของแต่ละยูสเซอร์อยู่ภายใต้โฟลเดอร์นี้อัตโนมัติ ในตัวอย่างคือ โฟลเดอร์ Profiles จากนั้นให้เปิดแชร์โฟลเดอร์ที่ใช้จัดเก็บโปรไฟล์สำหรับ Everyone และกำหนดสิทธิ์เป็น Read / Write

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่ายูสเซอร์แอคเคานต์ให้คัดลอกโปรไฟล์มาจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์

โดยต้องระบุพาธที่สร้างไว้สำหรับจัดเก็บโปรไฟล์ของยูสเซอร์คนนี้ โดยใช้เครื่องมือ Active Directory Users and Computers ไปที่คอนเทนเนอร์ Users และกำหนดค่าตามขั้นตอนดังนี้

2.1 คลิกขวาตรงยูสเซอร์แอคเคานต์ที่ต้องการจัดเก็บโปรไฟล์และเลือก Properties

2.2 ที่หน้าต่าง Properties ให้คลิกแท็บ Profile ที่ช่อง Profile Path และใส่พาธของโฟลเดอร์ที่จะให้จัดเก็บโปรไฟล์

ก็คือ โฟลเดอร์ที่เปิดแชร์ในขั้นตอนที่ 1 ตามด้วยชื่อยูสเซอร์ \\NetworkShare\Profiles\%username% (จะใส่ %username% แทนชื่อยูสเซอร์ก็ได้) จากนั้นคลิกปุ่ม OK (ตำแหน่งพาธสามารถใช้บนเซิร์ฟเวอร์ใดก็ได้ หากไม่มีโดเมนคอนโทรลเลอร์ ที่สำคัญคือ เซิร์ฟเวอร์ต้องมีพื้นที่ว่างจำนวนมากพอรองรับการจัดเก็บโปรไฟล์ของพนักงานหรือยูสเซอร์ในองค์กร)