Month: มิถุนายน 2020

ควบคุมด้วยเทคโนโลยี 

ควบคุมประชาชนด้วยเทคโนโลยี 

ควบคุมด้วยเทคโนโลยี  ประเทศจีนเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่และมีประชากรอยู่ค่อนข้างเยอะ ในส่วนเหล่านี้เองจะมีความลำบากในการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆหรือการควบคุมการเป็นอยู่ของประชาชน จำนวนที่มากกว่านี้เป็นส่วนที่ ควบคุมค่อนข้างลำบากจึงทำให้ประเทศจีนมีรูปแบบการควบคุมประชาชนค่อนข้างแตกต่างจากประเทศอื่น

ก่อนหน้านี้มีการควบคุมโดยใช้ระบบนี้เข้ามาควบคุมในส่วนของการเป็นอยู่ของผู้คน แต่ในยุคปัจจุบันผู้คนก็มีความยอมรับในส่วนของการเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของประชากรในประเทศจีนมีการเติบโตอยู่เสมอ

นี่สิทำให้รัฐบาลของประเทศจึงมีความจำเป็นจะต้องนำในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาควบคุมการเป็นอยู่ของผู้คน ในการติดกล้องวงจรปิดในทุกๆส่วนในประเทศจีนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะในการดูแลความเป็นอยู่รวมถึงความปลอดภัยของผู้คน รวมทั้งยังสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

คอมพิวเตอร์ถูกเข้ามาเป็นส่วนในการควบคุมการรักษากฎหมายของผู้คนในประเทศจีน ผู้คนในประเทศจีนไม่สามารถทำผิดกฎหมายได้เพราะในแต่ละพื้นที่มีกล้องวงจรปิดในการควบคุมดูแล หากมองกล้องวงจรปิด อาจจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาที่ใช้ในการบันทึกภาพ

นี่คือรูปแบบของการใช้กล้องวงจรปิดทั่วไปในการติดตั้งในสถานที่ต่างๆที่ต้องการ เพื่อบันทึกภาพเป็นหลักฐานว่าในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในสถานที่นั้น แต่ละประเทศจึงมีความแตกต่างออกไป

เพราะว่าในประเทศจีนมี Server ที่มารองรับในส่วนของกล้องวงจรปิด หากมีการกระทำผิดกฎหมายยกตัวอย่างเช่นการห้ามทิ้งขยะหรือการห้ามถ่มน้ำลายลงไปในสถานที่สาธารณะ หากมีการตรวจจากของกล้องแล้วก็จะสามารถตรวจสอบใบหน้าได้ว่าบุคคลเหล่านั้นมีชื่อที่อยู่ และอายุ ในส่วนเหล่านี้เป็นส่วนที่ติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ของประเทศจีนชื่อรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาลของประชากรในประเทศ เพื่อในการตรวจสอบว่าคนที่กระทำความผิดจะถูกหักคะแนน

แล้วถ้าในส่วนของคะแนนเหล่านี้มีการติดลบค่อนข้างเยอะหรือมีคะแนนที่น้อย รัฐบาลจีนจะกำหนดว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศ หรือเดินทางไปในสถานที่ต่างๆได้ และอีกทั้งยังไม่สามารถใช้ธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ซึ่งในส่วนนี้เป็นสิ่งที่ลำบากมาก หากไม่สามารถใช้ธุรกรรมการเงินออนไลน์ได้ ในประเทศจีนเป็นประเทศที่ใช้เงินสดน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของทำธุรกรรมออนไลน์

นี่จึงเป็นรูปแบบในประเทศจีนที่ใช้เข้ามาควบคุมการใช้ชีวิตของผู้คน เนื่องจากประชากรที่ค่อนข้างเยอะการควบคุมจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก หากใช้ในการเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการตรวจสอบ จะทำให้ใช้บุคลากรในรัฐน้อยลงโดยอาศัยการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา อย่างไรก็ตามประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะ บริษัทขนาดใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีถูกจัดตั้งในประเทศจีนและมีการแข่งขันในทุกๆประเทศ จึงทำให้ประเทศจีนไม่น่าแปลกใจว่าจะนำเที่ยวนี้เข้ามาร่วมในการสร้างกฎระเบียบเพื่อใช้ควบคุมประชาชนภายในประเทศ 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ae sexy

การพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน 

การพัฒนานวัตกรรม ในปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการผลิตสินค้าและนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาการแข่งขันสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง การเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นส่วนสำคัญที่นวัตกรรมใหม่ๆจำเป็นต้องมีการนำเข้ามาเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันมีการผลิตในส่วนของ หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้ใช้คนน้อยลงและใช้ในส่วนเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้รองรับกับการใช้งาน ผู้ที่พัฒนาในส่วนนวัตกรรมในการใช้งานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในการที่ใช้ในส่วนเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ใช้มนุษย์ให้น้อยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการทํางาน หรือแม้แต่บางบริษัทต้องการความมีมาตรฐานหรือคุณภาพในการทำงานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เองก็มีส่วนร่วมในการวางระบบซอฟแวร์ต่างๆ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือในส่วนของหุ่นยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ปัจจุบันอย่างที่รู้กันว่าแต่ละอุตสาหกรรมก็มีความพยายามที่จะแข่งขันกันในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การทำงานเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลอย่างยิ่งที่จะนำอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานต่างๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรวดเร็วการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในแต่ละองค์กร การควบคุมมังกรผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่จะเป็นการจัดสรรทรัพยากรองค์กรโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดสรรและการควบคุม ในปัจจุบันมีการวางซอฟแวร์ในส่วนของคอมพิวเตอร์ให้มีการจัดสรรทรัพยากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ดูว่าในแต่ละการผลิตแต่ละครั้งมีการใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง และมีการจัดสรรให้ส่งสต๊อกให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด ในปัจจุบันถือว่าสำคัญอย่างยิ่งที่องค์กรต่างๆจะต้องนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลกับการทำงาน ปัจจุบันประเทศจีนถือเป็นประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจต่างๆมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงในการผลิตนวัตกรรมหรือการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม เป็นผู้ผลิตในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากมายส่งออกไปยังประเทศอื่นๆมากมายทั่วโลก

นี่จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต่างประเทศมีความพยายามจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าร่วมในการพัฒนาองค์กรของตัวเองและในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาควบคุมสายการผลิตยกตัวอย่างเช่นมีการนำเข้าของหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ให้มีการทำงานในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่ามีการกำหนดคุณภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น ก็อย่างที่รู้กันว่าคอมพิวเตอร์มีการทำงานอย่างเที่ยงตรงการทำงานอย่างเที่ยงตรงนี้ส่งผลให้หุ่นยนต์ที่บังคับไม่ว่าจะเป็นมือกลหรือแขนกลต่างๆ ทำชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงมากยิ่งขึ้น 

 

 

สนับสนุนโดย   ufabet

การทำงานในสถานที่ต่างๆ 

การทำงานในสถานที่ต่างๆ 

การทำงานในสถานที่ต่างๆ  ในปัจจุบันรูปแบบการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก รูปแบบบริษัทไม่จำเป็นจะต้องทำงานในสถานที่เดิมอยู่ต่อไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการทำงานหรือรูปแบบในการส่งงานในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงคนข้างมาก ในการเข้ามาของคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันจึงทำให้รูปแบบการทำงานมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ไม่ว่าในบริษัทไหนก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนารูปแบบการทำงานอยู่ตลอดเวลา

เพื่อให้มีความคล่องตัวในการทำงานรวมถึงสามารถลดและขยายขนาดของบริษัทได้ ในปัจจุบันจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากว่าทางบริษัทไหนมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาหรือปรับโครงสร้างที่เหมาะสม จึงจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์

หรือถ้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในส่วนของบุคลากรภายในองค์กรมีการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงาน

ในปัจจุบันเจ้าของธุรกิจต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการทำงาน หรือมีออฟฟิศที่ใหญ่โตรวมทั้งบริษัทที่มีขนาดรองรับผู้คนจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันรูปแบบในการทำงานค่อนข้างเปลี่ยนไปผู้คนสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นในร้านกาแฟในห้างสรรพสินค้าในร้านอาหาร นี่คือการเปลี่ยนไปในโลกยุคปัจจุบันในโลกที่ผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ Notebook ก็มีราคาที่ค่อนข้างถูกลง และยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกมากมายเพื่อส่งเสริมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจกับระบบในการ work from home อย่างมาก

เพราะว่าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรไปได้ร่วมถึงลดการใช้ทรัพยากรภายในบริษัทให้ได้มากที่สุด เพียงแต่จะต้องมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสม มิฉะนั้นการทำงานจะไม่สามารถทำงานโดยราบรื่นและส่งผลให้งานที่ออกมาไม่สามารถควบคุม Quality ได้

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเกิดสถานการณ์ต่างๆที่ผู้คนจำเป็นจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ให้สามารถทำงานสถานที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก จึงมีส่วนทำให้บริษัทหลายๆบริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาในส่วนของโครงสร้างต่างๆเพื่อการทำงานมีความง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันคงกินเวลาอีกหลายเดือนที่กว่าสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะเบาลง ธุรกิจต่างๆจึงจำเป็นจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน

โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ ในยุคนี้ยุคของการทำงานในสถานที่ใดก็ได้ โดยการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์สูงสุดในการทำงาน จะสร้างรูปแบบในการทำงานแบบใหม่ขึ้นมา เพื่อลดต้นทุนของบริษัทและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้ที่อยู่ในบริษัทอีกด้วย 

 

 

สนับสนุนโดย  วิธีเล่นบาคาร่าให้บวก

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ 

การแข่งขันในธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ 

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์  การแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบันที่อยู่บนร้านค้าบนโลกออนไลน์ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านอาหารหรืออื่นๆอีกมากมาย ในปัจจุบันยิ่งมีสถานการณ์ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้คนมีการออกจากบ้านน้อยลง หันมาใช้บริการในการส่งสินค้าและบริการในการขายของออนไลน์มากขึ้นกว่าเก่าเป็นจำนวนมาก

หากย้อนกลับไป 8 ถึง 10 ปีก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าการขายของออนไลน์เป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการขายเสื้อผ้าต่างๆจำเป็นจะต้องมีการวัดไซส์หรือขนาดหาไม่ไปที่ร้านค้าก็คงไม่ได้ของที่ตรงกับใจที่ต้องการ แต่ในปัจจุบันคงจะรู้ว่ามีการเกิดขึ้นของร้านขายเสื้อผ้ามากกว่าหลายหมื่นล้านในธุรกิจออนไลน์ในระดับแพลตฟอร์มหรือจะเป็นในระบบโซเชียลมีเดียต่างๆ จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าในปัจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจการขายของออนไลน์ค่อนข้างมาก บวกกับลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ในปัจจุบันผู้คนใช้บริการซื้อขายของออนไลน์ซะส่วนใหญ่ การหาข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งว่าแต่ละบริษัทจะต้องนำข้อมูลมานำเสนอให้กับลูกค้าให้น่าเชื่อถือมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่จะต้องชัดเจนและบ่งบอกว่าสินค้าชนิดนั้นใช้ทำอะไรได้บ้าง รวมทั้งรายละเอียดต่างๆที่บ่งบอกว่าตัวสินค้ามีลักษณะอย่างไร และในส่วนประมาณราคาก็ต้องสมเหตุสมผลกับการซื้อของต่างๆ

และในส่วนสุดท้ายที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อนะก็คือเกี่ยวกับรีวิวของร้านค้า รีวิวของร้านค้าเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการให้บริการของร้านค้าหักร้านค้าไหนบนโลกออนไลน์ ที่มีการให้บริการค่อนข้างดีจะได้รับการรีวิวในเชิงบวก ทำให้การตัดสินใจในการซื้อของหรือสินค้าเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นของกลุ่มลูกค้าและสามารถปิดออเดอร์ได้เร็วมากที่สุด ได้หลายคนมีความพยายามจะทำการตลาดออนไลน์และมีคอร์สในการสอนมากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทุ่มงบประมาณในการลงทุนต่างๆ แต่ถ้าไม่มีทิศทางที่แน่นอนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนอาจจะทำให้เงินลงทุนนั้นสูญเปล่าก็ได้

ไม่ใช่เรื่องจริงๆจะทำการตลาดให้ตรงกับใจหรือหากลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุดในการซื้อสินค้า โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการแข่งขันในธุรกิจต่างๆที่ค่อนข้างสูงหากธุรกิจไหนสามารถควบคุมดูแลคุณภาพของธุรกิจตัวเองไปได้ จะทำให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการกลับมาซื้อใหม่ของลูกค้าต่างๆเหล่านี้ นี่เองคือปัจจัยในการเติบโตของธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล

รวมทั้งจะเป็นในส่วนของแพลตฟอร์มเดี๋ยวจะเป็น Social Media สิ่งที่เกิดมาเหล่านี้รองรับการใช้งานของ Smart Phone และในปัจจุบันยังมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อรองรับการใช้งานของผู้คนที่มีการเปลี่ยนไปและมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  holiday palace ฟรีเครดิต